Plan zamówień publicznych na rok 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Planowana wartość zamówienia Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia
1 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych usługa przetarg
nieograniczony
160 000,00 luty
2          
3          
4          
5          
6          
  Przygotował: Janina Bień     Zatwierdził:  Janina Bień 
Poznań, dnia 19.01.2017 r.