2017-08-30 Aktualności

Opłaty Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lutego 2012. 1. Opłata stała- ustalana jest w relacji do kwoty...

Czytaj więcej...

2017-08-30 informacja dla rodziców

UWAGA RODZICE!! Dnia 5.09.2017r. /tj. wtorek/ o godz. 16,30 zapraszamy wszystkich rodziców na  zebranie organizacyjne . Dyrekcja Żłobka "Czerwony Kapturek".

Czytaj więcej...

2017-01-19 Plan zamówień publicznych na rok 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Planowana wartość zamówienia Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia 1 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych usługa przetarg nieograniczony...

Czytaj więcej...