HARMONOGRAM ZAJĘĆ


* 6:00-8:00 przyjmowanie dzieci
* 8:00-8:10 przygotowanie do śniadania
* 8:10-8:30 I śniadanie
* 8:30-9:30 zajęcia dydaktyczne - wychowawcze
* 9:30-9:45 II śniadanie
* 9:45-10:45 zajęcia wychowawcze z dziećmi, spacery, realizacja planów dziennych
* 10:45-11:00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne przed posiłkiem
* 11:00-11:30 obiad
* 11:30-12:00 przygotowanie do leżakowania
* 12:00-14:00 leżakowanie
* 14:00-14:30 podwieczorek
* 14:30-17:00 zabawy dowolne i odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

ZABAWY RUCHOWE:

- Ćwiczenia ogólnorozwojowe
- Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze
- Zabawy ruchowe przy śpiewie

Cele: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka,
kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

ZABAWY TEMATYCZNE:

- Zabawy w kąciku kuchennym
- Zabawy w kąciku lalek
- Zabawy w kąciku sklepowym

Cele: Kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów
grzecznościowych czynności wykonywanych w życiu codziennym

ZABAWY DYDAKTYCZNE

- Opowiadanie bajek
- Oglądanie ilustracji
- Śpiewanie piosenek - zabawy umuzykalniające

Cele: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia,
wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE

- Budowa z klocków
- Nakładanie kółek na piramidę

Cele: Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie wyobraźni,
myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej

W ciągu roku przewidziane są atrakcje takie jak:


>> występy teatrów animacji i innych małych form teatralnych - wspólne realizowanie przedsięwzięcia angażują wszystkie dzieci, które stają się aktorami.
>> dzień Dziecka
>> dzień Matki
>> dzień Babci i Dziadka
>> Mikołajki
>> Zajączek
>> balik noworoczno-karnawałowy